Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Kráto o nás

Vitajte na stránke oravatjatletika.weblahko.sk v sekcii Kráto o nás

Telovýchovná jednota Orava bola založená v 80. rokoch minulého storočia nestorom československej a slovenskej atletiky Barnabášom  Üvegešom, vynikajúcim predagógom, metodikom, trénerom, rozhodcom a obetavým organizátorom športových súťaží  v rámci školy, okresu, kraja i Slovenska a to nie len atletických. TJ viedol nepretržite  skoro 50 rokov v spolupráci s ďalšími tu nemenovanými organizátormi športového života na Orave a v Dolnom Kubíne zvlášť. Dokonca dve volebné obdobia pôsobil aj ako poslanec mestského zastupiteľstva, kde sa mu podarilo do športového života v Dolnom Kubíne vniesť nové čerstvé prúdy. Vychoval množstvo nie len vynikajúcich športovcov, reprezentantov ale aj organizačný, funkcionársky, rozhodcovský zbor, ktorý pracuje v jeho šľapajách i po jeho smrti.

     V súčasnom období v ťažkých finančných a materiálno-technických podmienkach pokračujeme v atletickom diani v Dolnom Kubíne v spolupráci so Základnou školou Martina Kukučína, kde pokračujeme v činnosti športových tried v nadštantdarným vzťahom spolupráce  medzi TJ Orava D. Kubín a riaditeľstvom školy M. Kukučína. Toto všetko sa odráža na výsledkoch žiakov športových tried ZŠ M. Kukučína na TJ Orava Dolný Kubín. Z radov týchto žiakov máme nositeľov titulu Majstrov SR, majstrov SsAZ ako sú A. Mäsiarová, D. Vojtasová, N Ganobčíková, Kereškényiová, Škulcová, Lešňovský, ktorí už okúsili aj reprezentáciu SR.

     Od roku 1992 bolo pri TJ Orava Dolný Kubín založená aj zložka Veteráni (teraz po novom Masters) Jaroslavom Lupákom, ktorý ako prvý oravský veterán súťažil na ME veteránov v Aténach. Postupne sa k veteránskemu hnutiu pridali Peter Sládek, mnohonásobný medailista z MS a ME veteránov,dnes už nežijúci Roman Hrubec, Katka Marettová a Jozef Osadský, Paluga. V Dolnom Kubíne sa pravidelne organizovali M SSAZ veteránov, koná sa tu Medzinárodný vrhačský míting o Pohár primátora mesta, ktorý má viac ako 20 ročnú históriu, Memoriál M. Vojteka v trojboji (beh na 60 a 100 m , skok do diaľky) poznajú skôr narodení priatelia atletiky aj v zahraničí. V posledných rokoch sú súťaže vypísané aj pre žiactvo a dorast. Rovnako je to aj vo vrhačských disciplínach. Pripravujeme aj memoriál R. Hrubca v hode kladivom a memoriál B Ûvegeša v hode bremenom opäť pre všetky vejkové kategórie. Už po 9. krát sa budú v D. Kubíne konať M- SR v ťažkom päťboji veteránov a v hode bremenom.

Veľký záber, no bez obrovskej pomoci mesta D. Kubín, jeho primátora, vedúceho mestských športových zariadení, ale i MFK D. Kubín s ktorým sa o štadión delíme by to určite nešlo. Musíme konštatovať, že atletická dráha nevyhovuje ani tréningovým podmienkam a v spolupráci s mestom a SAZ sa pripravuje výstavba umelohmotnej dráhy (tartan), čo by malo byť hotové okolo roku 2022. Aj preto chceme poďakovať všetkým, menovaným i nemenovaným, ktorí nám vychádzajú v ústrety a pomáhajú zdravému spôsobu života športovaniu a to nie len vrcholovému.

Okrem financovania zo strany mesta a Slovenského atletického zväzu nám nezištne pomáhajú finančne i materiálne nasledovné spoločnosti :

Olympijský klub Orava

PAPŠO IT Váš partner

5KA company

Reštaurácia Kopačka

KAJO s.r.o.

Marek Kojtal, METALES s.sr.o.

Spojená cirkevná škola D. Kubín

ZŠ M. Kukučína D. Kubín

Jaroslav Lupák, predseda TJ Orava Dolný Kubín

TOPlist